Arrangeren en muziektheorie

Leer hoe je een liedje de beste vorm kunt geven. Leer hoe je instrumenten het beste samen kunt laten klinken. Leer over akkoorden, harmonie, schema’s, etc…